www.tccb.gov.tr                 ( Cumhur Başkanlığı )

www.basbakanlık.gov.tr    ( Başbakanlık )

www.ekonomi.gov.tr          ( Ekonomi Bakanlığı )

www.tarim.gov.tr                ( Gıda  Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı )

www.gkgm.gov.tr               ( Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü )

www.resmigazete.gov.tr   ( Resmi Gazete )

www.izmirtarim.gov.tr       (  İzmir Tarım il Müdürlüğü) 

www.tkdk.gov.tr                 ( Tarım ve Kırsal Kalkınmayı  Destekleme Kurumu)

www.taek.gov.tr/                ( Türkiye Atom Enerjisi Kurumu )

www.tobb.org.tr                 ( Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği )

www.egebirlik.org.tr          ( Ege İhracatçılar Birliği )