Duyuru: 17 -Yer altı Suyu İzleme Sistemi 01.03.2014 Yılına Ertelenmiştir.

 07.06.2011 tarihinde yürürülüğe giren DSİ Yeraltısuyu Ölçüm sistemleri Yönetmeliği .ile  13.02.2013 Tarihine kadar  su kuyularına uzaktan algılamalı – ön yüklemeli su sayacı satın alıp, montaj yaptırmaları için verilen süre 01.03.2014 tarihine ertelenmiştir. Bu ertelemeye ilişkin 1 Mart 2013 tarihli ve 28574 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Kanun metni aşağıda verilmiştir

  Değişiklik Yapılan Yönetmelik..