Duyuru: 15- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay işlemlerine dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

 

   17.12.2011 Tarihli ve 28145 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Gıda işletmelerinin Kayıt Ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmış olup , 10.01.2013 Tarihli Resmi Gazete Yayımlanarak Yürürlüğe girmiştir.