Duyuru: 6-Kasaplık Sığırlar İle Kuzuların İthalatında Uygulanan Gümrük vergileri Belirlendi.

 

KASAPLIK SIĞIRLAR İLE KUZULARIN İTHALATINDA UYGULANAN GÜMRÜK VERGİLERİ YENİDEN BELİRLENDİ
09.07.2012


 

İthalat rejimi kararına ek karar 08.07.2012 tarih ve 28347 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

 
MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki (I) sayılı listede yer alan ve aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve ismi belirtilen maddelere ilişkin gümrük vergileri aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.

G.T.İ.P.
MADDE İSMİ
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
 
 
AB, EFTA
B-HER.
D.Ü.
0102.29.91.00.11
Ağırlığı 400 kg.ı geçen erkek danalar
30
30
30
0102.29.91.00.19
Diğerleri
30
30
30
0102.29.99.00.00
Diğerleri
30
30
30
0104.10.30.00.00
Kuzular (1 yaşında veya daha küçük)
30
30
30
0104.10.80.00.00
Diğerleri
30
30
30
 
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.